Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 december 2023

Geen zonnepanelen op landbouwgrond - gemeente steunt initiatief Woudsend niet

Bron: https://krant.sneekernieuwsblad.nl/reader/?epub=https://krant.sneekernieuwsblad.nl/ndc-ws/sneekernieuwsblad/issues/8056/#/pages/2

Het gebied Koufurderrige waar Woudsenders graag een zonnepark willen plaatsen. Foto Johan Vogelzang

WOUDSEND Gemeente Súdwest-Fryslân wil geen zonnepanelenpark op landbouwgrond bij Woudsend. Dat zegt wethouder Henk de Boer op vragen vanuit Woudsend, omdat vanuit het dorp een groep initiatiefnemers graag in een stuk land tussen de N345 en de Kûfurd een zonnepanelenveld wil aanleggen, waarvan de energie en de opbrengst naar de inwoners van het dorp gaat.

Henk de Boer vindt dat duurzame energie niet ten koste mag gaan van het landschap. Daarom wil de gemeente de opwek vooral binnen de bebouwde omgeving laten plaatsvinden. ,,Energieopwekking door windparken en zonneparken op landbouwgrond steunen we niet. Deze ambities staan beschreven in het bestuursakkoord en op onze website.”

Meestal enthousiast, nu niet
Duurzame projecten zoals deze kunnen normaliter op enthousiasme rekenen van het college van burgemeester en wethouders, maar de locatie is niet passend. De Boer: ,,De gemeente juicht initiatieven toe als ze passend zijn binnen de gestelde ambities en kaders.”

De wethouder geeft aan dat de verduurzamingsfocus van de gemeente momenteel ligt op grote projecten in Bolsward, de wijk Het Eiland in Sneek, Workum en (Warm) Heeg. ,, We willen wel meer en sneller, maar daar zijn de capaciteit en middelen niet voor beschikbaar. Dat betekent dat voor andere initiatieven de gemeente een minder actieve rol aan zal nemen. Kernen kunnen zelf het initiatief pakken, in planvorming en uitvoering. Zo ook in Woudsend.”


Woningbouwopgave en kleine kernenaanpak
Hij juicht het idee achter het plan wel toe. De Boer vindt het goed om te zien dat de mienskip zelf aan de slag gaat met het energieneutraal maken van hun dorp. ,,Een dorp dat zelf onderzoek doet, draagvlak creëert en met een voorstel komt, dat moedigen we van harte aan. Niet alleen op het gebied van verduurzaming, dat geldt ook voor andere maatschappelijke uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave en de kleine kernenaanpak.”

De initiatiefnemers melden in een open brief aan de gemeenteraad en het college van Súdwest-Fryslân. Peter Kranendonk: ,,We willen graag in januari in gesprek met de wethouder, om in een open gesprek te kijken wat er mogelijk is. Wij denken dat er vast iets te bedenken is dat inpasbaar is in het landschap. Dit omdat gedegen onderzoek aangeeft dat voor het opwekken van voldoende energie op de daken onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Voor een goede en evenwichtige opwekking van energie en optimale benutting van het net is een energiemix van een kleinschalig zonneveld in combinatie met een dorpsmolen de ideale oplossing. Van een grootschalig zonnepark en een windpark hoeft dus geen sprake te zijn.”

Of en hoe de initiatiefnemers het plan willen doorzetten, is op dit moment nog niet bekend.

Johan Vogelzang