Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Doelstelling en Missie

Wat doet Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW)?

Doelstellingen van Duurzaam Woudsend

De doelstellingen van de coöperatie richten zich onder andere op de bevordering van:

  1. Een doelmatig, efficiënt, zuinig en afnemend energiegebruik bij haar leden. 
  2. Het gebruik van zo veel mogelijk duurzame energie door haar leden en in het werkgebied.

Dit bereiken we door

  1. Inkoop, levering en verkoop van duurzame energie;
  2. Het aanbieden van informatie ten behoeve van een doelmatiger, efficiënter en duurzaam energiegebruik;
  3. Verbetering van de energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen;
  4. Het realiseren, verwerven en exploiteren van één of meer opwekinstallaties voor duurzame energie;
  5. Het participeren in opwekinstallaties voor duurzame energie van derden.

Missie van Duurzaam Woudsend

De missie van de EDW is om Woudsend e.o. op een duurzame wijze energie-neutraal te maken.